Vitajte

Poskytujeme diagnostiku a starostlivosť v oblasti vývinových porúch reči, učenia a pozornostinarušená komunikačná schopnosť, narušený vývin reči, narušenie článkovania reči, narušenie plynulosti reči, narušenie grafickej formy reči, dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia