Užitočné weby

www.eegbiofeedback.cz EEG Biofeedback institut

www.biofeedback.sk Neurobiofeedback inštitút

www.statpedu.sk Štátny pedagogický ústav

www.minedu.sk Ministerstvo školstva SR

www.predys.szm.sk Občianske združenie PreDys

www.cpeter.sk Čierny Peter – internetový obchod

www.sal.sk Slovenská asociácia logopédov

www.logoped.cz Súkromná klinika Logo

www.oslogo.cz Občianske združenie Logo

www.logoskola.sk Súkromná ZŠ pre žiakov s narušenou kom. schopnosťou NR