Špeciálno-pedagogická starostlivosť

V oblasti špeciálnej pedagogiky poskytujeme:

Služby bez poplatkov:

– diagnostika

– poradenstvo a terapia- štandardne 1x za mesiac pre deti predškolského veku

– konzultácie a poradenstvo pre rodičov a klientov školského veku- štandardne 1x za tri mesiace

– riešenie podmienok vzdelávania (špeciálna škola, individuálna integrácia, asistent učiteľa, …)

– vypracovanie písomných správ pre školy a iné odborné pracoviská na požiadanie rodičov, klientov

– poradenstvo, konzultácie pre pedagógov a spolupráca podľa potreby

Služby s poplatkami:

– ďalší termín terapie a poradenstva v mesiaci pre deti predškolského veku

– ďalší termín v intervale troch mesiacov pre klientov školského veku

– program na rozvoj pozornosti u školákov – „KUPOZ“

– preventívny program pre deti od 4 rokov- „KUPREV“

– program inštrumentálneho obohacovania profesora Reuvena FEUERSTEINA –“FIE“

– tréning na rozvoj pozornosti: „ŠKOLA POZORNOSTI“ podľa T.V.Achutiny

– tréning na rozvoj motoriky: „AUDIO – VIZUO – GRAFOMOTORIKA“

– predškolská príprava „Z každého rožku trošku“

– tréningový program „Ja na to mám“ pre školákov

– tréningový program DOV (dielčie oslabenie výkonu) pre predškolákov a školákov podľa B. Sindelarovej

Ceny spoplatnených služieb sú dostupné k nahliadnutiu v aktuálnom cenníku v DYS-CENTRE.

Služby bez poplatkov je možné poskytnúť zákonným zástupcom alebo klientom, ktorí poskytli čestné prehlásenie pre zber údajov podľa paragrafu 7a zákona č. 325/2012 Z.z. ktorým sa mení s dopĺňa zákon č. 5 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákonov.

Pre zákonných zástupcov/ klientov, ktorí neposkytli čestné prehlásenie pre zber údajov v zmysle vyššie citovanej legislatívy sú všetky služby spoplatnené.