O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva DYS – CENTRUM, neštátne poradenské zariadenie je zaradené do siete MŠ SR od 4.9.2002.

Poskytujeme služby v oblasti:

– logopédie

– špeciálnej pedagogiky

– psychológie

– neurofeedback a biofeedback

Samostatní odborní zamestnanci:

PaedDr. Anna Baráthová– riaditeľka, školský logopéd

Vzdelanie:

– PdFUK Trnava- učiteľstvo pre MVOS, špecializácia: špeciálna pedagogika mládeže s chybami reči, 1981

– PdFuk Bratislava- špeciálna pedagogika PaedDr. (logopédia, surdopédia), 1985

– Certifikát v metóde EEG Biofeedback (zastrešený EEG-BIOFEEDBACK INTITUT-om) Praha, 2001

– Certifikovaný absolvent Základního kurzu elektroencefalografie I., Brno, 2002 a Základního kurzu EEG II., (certifikát zastrešený Institutom pro další vzdelávání pracovníku ve zdravotnictvíBrno, 2003

– Certifikovaný neurofeedback terapeut pre metódy klinickej psychofyziológie: neurofeedback a HRV biofeedback (certifikát zastrešený Slovenskou asociáciou pre biofeedback a neuroreguláciu), 2006

Mgr. Michaela Hegedűšová– psychologička, neurofeedback a buiofeedback trénerka

Vzdelanie:

– FSVaZ UKF Nitra- psychológia, 2015

– Certifikovaný neurofeedback a biofeedback tréner (certifikát zastrešený ABC- slovenským inštitútom pre výcvik v KBT, Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a Centrom duševního zdraví Jeseník), Liptovský Mikuláš, 2016

– Využitie snov v poradenstve a terapii podľa individuálnej psychológie, (Osvedčenie vydané 2 Therapy) Bratislava, 2012

PhDr. Mária Gočárová– špeciálna pedagogička

Vzdelanie:

– PF UK Bratislava- špeciálna pedagogika- Mgr., 2010

– PF UK Bratislava- špeciálna pedagogika- PhDr., 2012

– KUPOZ (oprávnenie zastrešené KUPROG CZ), Liptovský Mikuláš, 2012

– Metóda rozvoja kognitívnych funkcií R. Feuersteina I. (certifikát zastrešený PF Karlova univerzita, Praha), Praha, 2013

– Certifikát v Diagnostike a terapii deficitov dielčích funkcií podľa B. Sindelar (zastrešený Centrom Dr. Sindelar), bratislava, 2013

– KUPREV (cetifikát zastrešený KUPROG CZ) Bratislava, 2014

Mgr. Mária Andová– špeciálna pedagogička

Vzdelanie:

– PF UK Bratislava- špeciálna pedagogika, pedagogika sluchovo postihnutých- Mgr., Bratislava, 1998

– KUPOZ (oprávnenie zastrešené DYS CENTRUM PRAHA), Trenčín, 2006