Aktuálne

V súvislosti s domácim vzdelávaním vyplývajúcim z preventívnych opatrení proti šíreniu korona vírusu by sme radi dali do pozornosti nasledovné užitočné odkazy: 

V súvislosti s domácim vzdelávaním vyplývajúcim z preventívnych opatrení proti šíreniu korona vírusu by sme radi dali do pozornosti nasledovné užitočné odkazy: 

  • Stránka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vudpap.sk , kde nájdete užitočné pokyny, typy a informácie napríklad aj na tieto témy: 
  1. Zásady komunikácie učiteľ – rodič – žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii
  2. WELCOME: APLIKÁCIA PRE RODIČOV I PEDAGÓGOV
  3. O videohrách vo vzdelávaní
  4. Metodické odporúčania pre pedagogických a odborných zamestnancov, pracujúcich na školách v systéme poradenstva a prevencie
  5. Nové usmernenia pre CPPaP a CŠPP v období koronavírusu
  6. 11 dobrých rád pre rodičov, ktorí svoje deti musia v týchto náročných dňoch učiť doma
  • Portál ucimenadialku.sk , stránka oficiálnej komunikácie pre školy, žiakov, učiteľov a rodičov počas prerušeného vyučovania na školách. Nájdete tam všetky potrebné usmernenia a pomoc pri riešení vzniknutej situácie.

 

  • Typy pre deti v MŠ:

Aktivity a metodika pre pedagógov pre prácu s deťmi so ŠVVP v predškolskom zariadení a aplikácia pre rodičov aj pedagógov na zmapovanie vývinu dieťaťa

Edukačné omaľovanky zadarmo (kód: UCIMESADOMA)

Pracovné listy na tému zvieratká

Pracovné listy na tému povolania

Bezplatné sprístupnenie špeciálnych vzdelávacích hier pre deti so ŠVVP a/alebo mentálnym postihnutím

-Pokyny pre vás:

Ak Pinf Hry ešte nemáte nainštalované, prejdite na www.pinfhry.sk/stiahnut, zvoľte možnosť “Stiahnuť a nainštalovať Pinf Hry”.
Následne si bezplatne nainštalujete našu aplikáciu, spustite Pinf Hry a zvolíte si licenciu pre DOMÁCNOSŤ.
Veríme, že sa vám aj vďaka tomu  podarí vaše deti zabaviť a zároveň vzdelávať

 

  • Typy pre žiakov ZŠ:

Elektronické učebnice a pracovné listy zadarmo

Opakovanie 1. A 2. ročník

Opakovanie 3. A 4. ročník

Diktáty online

Matematika

Myšlienkové mapyMentálna mapa umožňuje spojenie myšlienok, ktoré by inak spolu vôbec nesúviseli, a to pomocou farieb, diagramov, čiar a akýchkoľvek iných prvkov, ktoré ich prepoja.

Fenomény sveta

Spoločnosť Visual Reading® v rámci podpory rodín s deťmi so ŠPVVP, znížila v tejto ťažkej situácii cenu programu Visual Reading – špeciálna pedagogika na symbolických 1,3 EUR mesačne.

Program je dostupný na tomto odkaze: https://www.facebook.com/specialnapedagogika/

Krátke video o programe: https://youtu.be/Mj3A5pSa2Wg

 

Každá žiadosť o prijatie do pracovného pomeru musí obsahovať súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. Príslušné tlačivo nájdete v sekcii Tlačivá na stiahnutie.