OZ DYS-Nitra

Občianske združenie DYS-Nitra

Vážení rodičia,

                             ak zvažujete darovať 2%  Vašich daní, zvážte prosím aj  nás, aby sme mohli naďalej skvalitňovať služby pre deti a mládež a tak zlepšovať  a rozvíjať ich podmienky , predpoklady a možnosti pre vzdelávanie.

Dôležité termíny:

–  daňové priznanie fyzických osôb do 31.3.2019,  vyhlásenie je súčasťou daňového priznania

– zamestnanec zasiela potvrdenie o zaplatení dane  a vyhlásenie o poukázaní dane z príjmov fyzickej osoby do 30.4.2019. 

Tlačivá nájdete tu.

DYS – Nitra

Občianske združenie

IČO: 4577456                                                                          Ďakujeme!

                                                                                          Pracovníci DYS – Nitra